Welcome

Chiến sĩ áo trắng những người ở tuyến đầu đang hàng ngày trực tiếp với bệnh nhân Covid 19 Họ là những con người quả cảm

Chiến sĩ áo trắng -
những người ở tuyến đầu,
đang hàng ngày trực tiếp với bệnh nhân Covid-19... Họ là những con người quả cảm!Chiến sĩ áo trắng -
những người ở tuyến đầu,
đang hàng ngày trực tiếp với bệnh nhân Covid-19... Họ là những con người quả cảm!
2021-02-06
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới