Welcome

Nhà chòi vừa nhận nuôi thêm bé Nâu và em Vịt Vàng Em bị chủ cũ thất tình hay chia tay hay gì đó bị bỏ trước nhà chị bạn mình

Nhà chòi vừa nhận nuôi thêm bé ? Nâu và em Vịt Vàng. Em ? bị chủ cũ thất tình hay chia tay hay gì đó, bị bỏ trước nhà chị bạn mình. Mà nhà chị lại không tiện giữ bé, nên mình nhận nuôi cho em làm bạn với mấy chục bé trong lều trại. Em Vịt Vàng được chị bạn mình gửi tặng theo cho hai em có bạn. Thơm phức sực nức cả hai em. Lông đẹp thôi rồi!
2021-12-02
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới